Dzień Pracownika Socjalnego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Corocznie 21 listopada obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. To święto wszystkich służb społecznych, w szczególności pracowników socjalnych, wykonujących swoje obowiązki bezpośrednio wśród ludzi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Wielu absolwentów Uczelni Korczaka pracuje w instytucjach pomocy społecznej – jesteśmy jedną z wiodących uczelni wyższych kształcących kadry pomocy społecznej na wszystkich poziomach.

Co roku z tej okazji Minister Pracy i Polityki Społecznej wręcza zasłużonym pracownikom służb społecznych nagrody specjalne za najlepsze nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. W tym roku uroczystość odbywała się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W spotkaniu obok m.in Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg i Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisława Szweda udział wziął także prof. Mirosław Grewiński, który jednocześnie jest Przewodniczącym działającej przy MRiPS Rady Pomocy Społecznej. Rektor Uczelni Korczaka w specjalnym wystąpieniu podziękował pracownikom socjalnym za ich zaangażowanie w codzienną pracę na rzecz drugiego człowieka.

W tym roku laureaci otrzymali m.in. 10 nagród indywidualnych i 8 nagród zespołowych za najlepsze rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. Wśród nagrodzonych znaleźli się również absolwenci Uczelni Korczaka – uczestnicy projektu Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom!