UWAGA! ZMIANY DOT. UPRAWNIEŃ PEDAGOGICZNYCH

Studia w mniej niż 5 lat, brzmi zachęcająco – jednak czy to obecnie możliwe? Może i tak, jeśli jednak zależy nam na zdobyciu pełnych uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela nie mamy innego wyjścia.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 27.09.2018r. (z późn. zm. par.8 ust.1) Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna prowadzona jest wyłącznie jako jednolite studia magisterskie (szczegóły: TUTAJ). W ustawie prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 65) jest mowa o liczbie semestrów (szczegóły: TUTAJ).

Dbając o Państwa kwalifikacje i wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom, przygotowaliśmy specjalną ofertę dot. studiów magisterskich uzupełniających (2-letnie studia mgr uzupełniające dla absolwentów 3-letnich studiów licencjackich tej samej specjalności) – wyjaśnia Rektor Uczelni Korczaka, prof. Mirosław Grewiński.

Przypominamy, że zgodnie z zapisami ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, od przyszłego roku nie będzie już możliwości uzupełnienia wykształcenia o studia II st. dla nauczyciela w przedszkolu i klasach I-III, tym samym licencjat będzie niewystarczający do podjęcia pracy.

Zapisując się do końca czerwca, otrzymają Państwo 500 zł zniżkę.

Sprawdź naszą ofertę: TUTAJ

Czekamy na Was!