ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ – OSTATNIE DNI REKRUTACJI

Jeszcze tylko do 29 stycznia trwa nabór na szkolenie specjalistyczne z zakresu organizacji społecznej!

Jeśli chcesz pomóc innym – skorzystaj z projektu realizowanego przez Uczelnię Korczaka w Katowicach w formie zdalnej. To ok. 15 dwudniowych zjazdów w weekendy lub dni robocze.

Uczestnikami szkolenia mogą zostać osoby:

– kierujące schroniskami dla osób bezdomnych, nieposiadające specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej lub kandydaci na kierowników schronisk dla osób bezdomnych,

–  posiadające 3-letni staż pracy w pomocy społecznej,

– zgłaszające się na szkolenie / wskazane przez podmioty/instytucje prowadzące schroniska dla osób bezdomnych,

– zgłaszające się na szkolenie posiadające oświadczenie lub zaświadczenie dot. stażu i stanowiska

W ramach szkolenia, uczestnicy otrzymają wsparcie w formie: pokrycia kosztów podróży i wyżywienia, a także zakwaterowania (w przypadku zajęć odbywających się stacjonarnie) oraz zapewnienia materiałów dydaktycznych i podręczników, materiałów piśmienniczych, pokrycia kosztów przeprowadzenia egzaminu końcowego oraz uroczystości wręczenia dyplomów

Realizacja szkoleń: luty 2021 r. – sierpień 2021 r

Nie czekaj, zostały ostatnie wolne miejsca – nabór trwa do 29 stycznia 2021 r.

  • Cel projektu: Uzyskanie kwalifikacji z zakresu specjalizacji organizacji pomocy społecznej przez osoby kierujące schroniskami dla osób bezdomnych oraz kandydatów na kierowników.
  • Planowane efekty: Wzrost liczby osób kierujących schroniskami dla osób bezdomnych, które w wyniku wsparcia EFS uzyskały kwalifikacje wymagane ustawą o pomocy społecznej.
  • Wartość projektu: 2 725 097,50 zł
  • Wkład Funduszy Europejskich: 2 643 344,50 zł

Formularz-rekrutacyjny-z-załącznikamiPobierz

Podanie-karta-zgłoszeniowaPobierz

OPSofertaPobierz

Regulamin-OPSPobierz