Nowe szkolenia dla pracowników socjalnych

3 stycznia ruszyła rekrutacja na nową turę bezpłatnych szkoleń oraz superwizję pracy socjalnej realizowane w ramach projektu „Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania”. Rekrutacja została przedłużona do 15 marca 2022 r. Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową, prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza rekrutacyjnego oraz deklaracji uczestnictwa na adres e-mailowy: szkolenia.pomocspoleczna@uczelniakorczaka.pl.

Lista szkoleń:

 1. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 2. Prowadzenie pracy socjalnej – realizacja projektu socjalnego
 3. Metody i techniki pracy socjalnej –  Praca socjalna z osobą z zaburzeniami psychicznymi i jej rodziną – nowe formy wsparcia środowiskowego (zajęcia warsztatowe)
 4. Procedura przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego
 5. Bezpieczeństwo pracownika socjalnego podczas wykonywania zadań – szkolenie z elementami samoobrony
 6. Metody i techniki pracy socjalnej –  Praca socjalna z osobą po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności i jej rodziną (zajęcia warsztatowe)
 7. Metody i techniki pracy socjalnej –  Praca socjalna z rodziną oparta na holistycznym rozwiązywaniu problemów (zajęcia warsztatowe)
 8. Metody i techniki pracy socjalnej – Jak prowadzić rozmowę z trudnymi osobami? (zajęcia warsztatowe)
 9. Praca z przypadkiem w oparciu o nowatorskie techniki w pracy socjalnej (dialog motywujący, coaching, podejście skoncentrowane na rozwiązaniach)
 10. Pogłębiona i wieloaspektowa diagnoza potrzeb środowiska lokalnego w pracy socjalnej
 11. Tworzenie katalogu usług w społeczności lokalnej

Dodatkowe informacje

 1. Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny.
 2. Jedna osoba może wziąć udział w jednym szkoleniu.
 3. Uczestnik szkolenia otrzyma materiały i pomoce dydaktyczne oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
 4. Uczelnia Korczaka zapewnia pokrycie kosztów dojazdu i powrotu uczestników na trasie miejsca zamieszkania i miejsca, w którym prowadzone będą zajęcia, przy czym zwrot kosztów podróży nastąpi wyłącznie, gdy miejsce odbywania szkolenia znajduje się poza miejscem zamieszkania uczestnika oraz noclegu.
 5. Uczelnia Korczaka zapewnia przerwy kawowe oraz obiadowe.
 6. Warunkiem uruchomienia szkolenia jest zakwalifikowanie 20 uczestników.
 7. Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o udziale w szkoleniu – ukończenie szkolenie nie daje II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

Zakres godzinowy każdego ze szkoleń to 16 godzin – są realizowane w ciągu 2 dni. Szkolenia mogą być przeprowadzone zarówno stacjonarnie (w Warszawie, na ul. Urbanistów 3), jak i on-line (czwartek-piątek lub sobota-niedziela).

Superwizja pracy socjalnej

W ramach projektu uruchamiamy także zapisy na superwizję pracy socjalnej. Każdy pracownik socjalny może zapisać się na spotkanie z superwizorem pracy socjalnej – indywidualnie lub grupowo. W przypadku spotkań indywidualnych, na każdego uczestnika przewidziano 5 godzin. W przypadku superwizji grupowej dokładny czas będzie uzależniony od podejmowanej problematyki i liczby uczestników.

Kontakt w sprawie szkoleń oraz superwizji

Napisz do nas: szkolenia.pomocspoleczna@uczelniakorczaka.pl, lub zadzwoń: 573 337 651.

Materiały do pobrania

Regulamin rekrutacji
Formularz zgłoszenia na szkolenie
Formularz zgłoszenia na superwizję
Deklaracja uczestnika

Bazowe informacje o projekcie: https://uczelniakorczaka.pl/project/nowe-specjalnosci-ii-stopnia-specjalizacji-w-zawodzie-pracownik-socjalny-odpowiedzia-na-nowe-wyzwania/