Jako jedyna wyższa uczelnia prowadzimy własne szkoły – Korczakowskie Szkoły Marzeń i Korczakowskie Licea Ogólnokształcące

Czerpią one z modelu pedagogiki Janusza Korczaka. Studenci mają więc możliwość odbywania praktyk w placówkach uczelni i współpracujących z nami instytucjach. „Nie wolno zostawiać świata, jakim jest…” – to chyba jeden z najbardziej znanych cytatów Janusza Korczaka, patrona naszej uczelni oraz szkół. Lekarz, pisarz, publicysta, wychowawca młodzieży, prekursor nowoczesnego wychowania i praw dziecka, autor kilkunastu książek o wychowaniu. Korczak był wielkim humanistą i innowatorem edukacji, który starał się by świat był miejscem bardziej przyjaznym dla najmłodszych. Angażował się również z pasją w rozwiązywanie problemów społecznych. Wartości, którym był wierny nasz patron, zobowiązują. Dlatego Uczelnia Korczaka łączy obszary pedagogiki, pracy społecznej oraz zarządzania. – „Filozofia działania i praktyka pedagogiczna Janusza Korczaka nieustannie inspirują nauczycieli i wychowawców. Dlatego opracowaliśmy model pedagogiki korczakowskiej, który upowszechniamy jako sposób podejścia do nowoczesnej, otwartej edukacji. Z takiego modelu kształcenia korzystamy w Korczakowskich Szkołach Marzeń.” – mówi dr Joanna Lizut, prorektor uczelni.

Więcej o Korczakowskich Szkołach Marzeń >>>