SZKOLENIA DLA CENTRÓW USŁUG SPOŁECZNYCH

Zapraszamy do udziału szkoleniach dla pracowników i kandydatów na pracowników Centrów Usług Społecznych. Centra Usług Społecznych to nowopowstałe jednostki organizacyjne gmin służące rozwojowi i integracji usług społecznych świadczonych na poziomie lokalnym. Uczelnia Korczaka, od marca 2021 r. przeszkoliła w tym zakresie niemal 150 osób na zlecenie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w całym kraju. Szkolenia odbywają się w wygodnej formie on-line i realizowane są zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 30 marca 2020 r. w sprawie szkoleń dla pracowników centrum usług społecznych. Termin realizacji szkoleń uzależniony jest od zebrania się min. 20-osobowej grupy chętnych.

ZAKRESY TEMATYCZNECENA
Szkolenie CUS 1: Zarządzanie i organizacja usług społecznych 920 zł
Szkolenie CUS 2: Opracowywanie i realizacja indywidualnych planów usług społecznych 790 zł
Szkolenie CUS 3: Organizacja społeczności lokalnej 810 zł

Jak wziąć udział w szkoleniu?

  1. Pobierz i wypełnił formularz zgłoszeniowy (kliknij, by pobrać formularz)
  2. Potwierdź w lokalnym Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej możliwość udziału w szkoleniu.
  3. Opłać udział w szkoleniu – wpłat należy dokonywać na konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A., 44 1030 1061 0000 0000 3490 4408. W tytule przelewu wpisz „Szkolenie CUS (numer szkolenia), imię i nazwisko uczestnika/uczestniczki”.
  4. Odeślij uzupełniony formularz i dowód wniesienia opłaty na adres mailowy: szkolenia.cus@uczelniakorczaka.pl

Do pobrania:

Chcesz wiedzieć więcej?

Masz pytania? Napisz do nas: szkolenia.cus@uczelniakorczaka.pl lub zadzwoń: 603 630 837

Twoje miejsce
Uczelnia Korczaka