Szkolenie specjalizacyjne z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej dla studentów Uczelni Korczaka -30%!

Ukończenie specjalizacji, której program opracowany został według wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej, jest jednoznaczne z uzyskaniem uprawnień do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej.

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami! Telefonicznie: 885 806 134, mailowo: biuroinformacji@uczelniakorczaka.pl lub zapytaj o zniżkę bezpośrednio w swoim dziekanacie.