Aktualizacja załączników do wniosków stypendialnych

Informujemy, że zmianie uległy załączniki do uzupełnienia przy składaniu wniosków stypendialnych. Wszystkich, którzy złożyli już wnioski stypendialne, prosimy o uzupełnienie aktualnych załączników i odesłanie ich do dziekanatu swojego wydziału (szczególnie istotny jest załącznik nr 4 – oświadczenie). Adresy mailowe do wszystkich wydziałów Uczelni Korczaka dostępne są na stronie kontaktowej.

Jednocześnie przypominamy, że wnioski o stypendia socjalne, stypendia dla osób z niepełnosprawnością oraz zapomogi można składać przez cały rok akademicki. Minął termin na składanie wniosków o stypendium Rektora.

Więcej informacji o stypendiach oraz wykaz dokumentów do pobrania:

Twoje miejsce
Uczelnia Korczaka