DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ POTRZEBUJĄ WOLONTARIUSZY!

Drodzy Studenci,

otrzymaliśmy pismo od Wojewody Mazowieckiego w sprawie pomocy i zaangażowania się studentów/absolwentów we wspieranie przebywających w Domach Pomocy Społecznej osób, wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawnosci.

Liczymy, że chociaż kilka osób się zgłosi do pomocy.

W poniższym piśmie widnieje adres mailowy, na który można przesyłać swoje pytania oraz zgłoszenia.