Jak zrekrutować się na studia? Q&A

Rozmawiamy na temat rekrutacji i możliwych trudności w trakcie zapisów na studia z Panią Anną Suszko z Uczelni Korczaka w Lublinie. Zadajemy najczęściej pojawiające się pytania.

Mateusz Czajka: Uczelnia Korczaka uruchamia tegoroczną rekrutację, a maturzyści powoli kończą pisać egzamin dojrzałości. Wyniki matury jednak poznają dopiero po ich sprawdzeniu. Czy mimo tego mogą się już rekrutować na studia?

Anna Suszko: Jak najbardziej – mogą rejestrować  się do systemu. Zakładają osobiste konto, podają dane osobowe i wybierają kierunek (wraz ze specjalnością), na którym chcieliby się uczyć.

Natomiast po otrzymaniu wyników matur ponownie logują się w systemie i je wprowadzają. Tym sposobem mogą zamknąć etap rekrutacji.

M. Cz.: Czy kandydaci mogą wybrać tylko jeden kierunek, czy jakąś większą liczbę?

A. S.: Kandydat może wybrać dowolną liczbę kierunków. Na etapie składania dokumentów i ich załączania do systemu wskazane jest, aby poinformował nas, na którym z nich mu najbardziej zależy. Dziekanat kontaktuje się z osobami i w momencie, kiedy któraś ze specjalności jest do uruchomienia, kandydat musi ostatecznie podjąć decyzję . Są oczywiście sytuacje gdy kandydaci wybierają dwa kierunki do studiowania równocześnie – często zdarza się tak w przypadku osób chętnych zarówno na studia magisterskie (drugiego stopnia) jak i studia podyplomowe. Taka możliwość też jak najbardziej istnieje. 

M.Cz.: Załóżmy, że ktoś wybrał dwa lub trzy kierunki studiów. Czy za każdy z nich musi wnieść opłatę rekrutacyjną? Jeśli jednak komuś zależy tylko na jednej specjalności i nie zostanie ona uruchomiona, to dostanie zwrot opłaty?

A.S.: Bez względu na to – ile specjalności kandydat wybierze, opłata jest jedna na kierunek i typ studiów. W przypadku, gdyby ktoś chciał zrezygnować przed przyjęciem na studia (niezależnie od przyczyny ), zwracamy opłatę rekrutacyjną. Nie ma znaczenia czy z powodów osobistych, czy z powodów niezależnych od niego –np.  braku uruchomienia specjalności przez Uczelnię. Ale proszę się nie martwić, jeśli nie uruchamiamy jednej ze specjalności- proponujemy inny kierunek studiów naszym kandydatom. 

M.Cz.: Student wchodzi na stronę Uczelni Korczaka i szuka oferty studiów. Chce się zapisać. W jaki sposób może przejść do systemu rekrutacyjnego?

A. S.: Przycisk przekierowujący do systemu IRK – „Rekrutacja online” znajduje się w prawym górnym rogu strony i jest podświetlony na żółto. Jest on także przy opisie każdego rodzaju studiów – przy wybraniu konkretnej specjalności w zakładce „Oferta”.

M. Cz.: Pracuje Pani już długo na Uczelni Korczaka. Patrząc z perspektywy ostatnich lat – co sprawia kandydatom największe trudności?

A.S.: Kiedyś był to system rekrutacyjny. Niedawno usprawniliśmy go, aby był jak najbardziej intuicyjny dla kandydata. Myślę, że trudność może stanowić  wybór  odpowiedniego kierunku i specjalności spośród naszej szerokiej oferty studiów, 

Czasami kandydaci zastanawiają się jakiego rodzaju studia byłyby dla nich lepsze. W takim wypadku zapraszamy do kontaktu telefonicznego z danym dziekanatem, ponieważ pracownicy mogą wtedy doradzić, jaka ścieżka nauki byłaby odpowiednia (biorąc pod uwagę kwalifikacje) dla danej osoby.

M. Cz.: Rozmawialiśmy o tym, co się dzieje przed studiowaniem, teraz z kolei mam pytanie o to, co  po studiach. Obserwuje Pani absolwentów i ich ścieżkę nauki oraz kariery; to jak nabywają umiejętności. Co jest najmocniejszą stroną Uczelni Korczaka?

A.S.: Z perspektywy wieloletniej – to zdecydowanie nasza kadra dydaktyczna, miła i kompetentna obsługa, oraz co najważniejsze – jakość zajęć. Przychodzą do nas studenci, aby spotkać się z kompetentnymi wykładowcami i dostać od nich dobry pakiet wiedzy. Nie chodzi tu tylko o teorię, ale i praktykę. Na uczelni prowadzi zajęcia wiele osób, na co dzień pracujących w różnego rodzaju instytucjach. 

Dzięki temu wiedza, którą przekazują jest aktualna i spójna z realnymi warunkami – takim z jakimi przyjdzie się potem zmierzyć absolwentowi. Zajęcia w bezpośrednim kontakcie w formie praktycznej warsztatów, pozwalają przećwiczyć wiele sytuacji z życia wziętych  i przygotować studentów do praktyk i przyszłej pracy zawodowej. 

Nasi absolwenci podkreślają duże ułatwienia w systemie opłat (poprzez system ratalny i stypendialny) a co najważniejsze – bardzo chwalą atmosferę na Uczelni.  Wielu z naszych z nich wraca do nas na kolejne poziomy studiów.  I bardzo nas to cieszy!

M. Cz.: Dziękuję za rozmowę.

A.S.: Ja również dziękuję.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zadzwoń do nas: 885 801 919
Lub napisz mail: marketing@uczelniakorczaka.pl
Czekamy na Ciebie!

Twoje miejsce
Uczelnia Korczaka