Korczak EduFest: ruszają zapisy na seminarium naukowe! Warszawa, 6.06.2024

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Interdyscyplinarnym Seminarium Naukowym, pt. Wartość młodzieży – refleksje wokół wychowania, kultury i profilaktyki, którego celem jest podjęcie rozważań naukowych, prezentacja doniesień z badań, jak również wymiana poglądów i doświadczeń dotyczących zagadnień oscylujących wokół problematyki młodzieży. Upatrujemy młodzież jako kategorię badawczo i społecznie zaniedbaną, której należy się szczególny namysł. Seminarium jest elementem festiwalu edukacyjnego Korczak EduFest.

Mamy nadzieję, to seminarium będzie spotkaniem teoretyków – naukowców, osób prowadzących badania w tym obszarze z praktykami, którzy na co dzień pracują z młodymi ludźmi zarówno jako wychowawcy, nauczyciele, animatorzy jak i resocjalizatorzy. Efektem seminarium będzie pogłębienie wiedzy i wymiana doświadczeń tych, którym młodzież jest szczególnie bliska.

Zobacz zaproszenie >

Trzy sekcje tematyczne: wychowanie, profilaktyka i kultura

Sekcja 1: Współczesne wychowanie młodzieży

 • Klasyczne i alternatywne koncepcje wychowania.
 • Wychowanie młodzieży do wartości.
 • Rola autorytetów, mistrzów – autorytety i pseudoautorytety.

Sekcja 2: Profilaktyka – Oddziaływania profilaktyczne i terapeutyczne wobec młodzieży

 • Działania profilaktyczne w pracy z młodzieżą.
 • Rola wartości w profilaktyce.
 • Wyprzedzić zagrożenia – skuteczne sposoby profilaktyki zachowań ryzykownych.
 • Metody resocjalizacji młodzieży na krawędzi.

Sekcja 3: Kultura

 • Świat wartości młodzieży w kulturze i sztuce.
 • Kultura a sztuka młodzież.
 • Sztuka w procesie wychowania młodzieży.
 • Język jako aspekt badań kultury młodzieżowej.

Zgłoszenia

Formularz zgłoszeniowy prosimy nadsyłać w terminie do 24 maja 2024 roku na adres mailowy: seminariumwarszawa@uczelniakorczaka.pl

Zgłoszenia można dokonać także poprzez formularz: https://forms.office.com/e/r8ThXA4zPh

Szczegółowe informacje i zaproszenie >