Rektor laureatem prestiżowego konkursu Polskiej Akademii Nauk

Z ogromną radością informujemy, że publikacja Usługi Społeczne we współczesnej polityce społecznej. Przegląd problemów i wizja przyszłości autorstwa prof. Mirosława Grewińskiego, rektora Uczelni Korczaka, zdobyła nagrodę w prestiżowym konkursie organizowanym przez Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk. W organizowanym rokrocznie konkursie komisja nagradza najlepsze prace o charakterze naukowo-badawczym i dydaktycznym w dziedzinie pracy, polityki społecznej i zarządzania zasobami ludzkimi wydane w danym roku.

Książka Usługi społeczne we współczesnej polityce społecznej zawiera bogaty materiał teoretyczno-praktyczny i jest najbardziej aktualną, dostępną na rynku publikacją z zakresu polityki społecznej. Jak zauważa autor, usługi społeczne stanowią obecnie w polityce społecznej siłę napędową i swoistą nową energię rozwoju społecznego, w której upatruje się szans podniesienia jakości życia. Dzięki przedstawieniu współczesnych problemów, perspektyw i wyzwań socjalnych, książka będzie cennym studium dla wszystkich, którzy zawodowo związani są z sektorem usług społecznych.

Serdecznie gratulujemy!