Uczelnia Korczaka przeprowadzi ogólnopolską diagnozę w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych

Prof. Mirosław Grewiński i dr Joanna Lizut podpisali umowę z dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu na przeprowadzenie kompleksowych prac naukowo-badawczych dotyczących ogólnopolskiej diagnozy w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie 16 województw Polski.

Do realizacji zadania powołany został kilkudziesięcioosobowy zespół ekspercki skupiający specjalistów z zakresu polityki społecznej związanych ze środowiskiem Uczelni Korczaka oraz Polskim Towarzystwem Polityki Społecznej. Będzie to największe i najdokładniejsze badanie procesu deinstytucjonalizacji przeprowadzone dotąd w Polsce.

Celem diagnozy jest określenie potencjału krajowego w zakresie rozwoju usług społecznych zgodnie z ideą deinstytucjonalizacji. Jakościowe i ilościowe badanie pozwoli rozpoznać zróżnicowanie województw pod względem zasobów i możliwości realizacji działań.

Informacje uzyskane w wyniku badania wspomogą również programowanie lokalnych polityk publicznych, wyznaczając priorytetowe kierunki interwencji. Diagnoza będzie narzędziem projektowym dla efektywnego wsparcia jednostek samorządu terytorialnego, jak również pośrednio dla innych podmiotów lokalnych, działających na rzecz zapewnienia centralizowania usług społecznych.

Zadanie będzie realizowane w ramach projektu Kooperacja – efektywna i skuteczna.

prof. Mirosław Grewiński, Rektor Uczelni Korczaka i Adam Szponka, Dyrektor ROPS w Toruniu