OSTATNI MOMENT NA ZDOBYCIE KWALIFIKACJI DO PRACY NAUCZYCIELA!

Posiadasz tytuł licencjata o specjalizacji pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna lub edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna? Uwaga! Tylko do 1 października 2021 r. możesz zapisać się na dwuletnie studia uzupełniające, dające kwalifikacje do nauczania w przedszkolu i kl. I-III. To ostatni moment na uzupełnienie wykształcenia kierunkowego – w roku 2021/22 prowadzony jest ostatni nabór na tego typu studia. Znajdziesz je oczywiście w ofercie Uczelni Korczaka:

Z czego wynika ta zmiana?

1 października 2019 r. uległ zmianie system kształcenia nauczycieli przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. Kształcenie w tym zakresie można rozpocząć wyłącznie na jednolitych studiach magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Jedną drogą zdobycia kwalifikacji do pracy nauczyciela dla osób, które ukończyły studia I stopnia na specjalnościach edukacja/pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, są uzupełniające studia drugiego stopnia. W przepisach przejściowych zaznaczono, że ostatni cykl kształcenia na studiach uzupełniających rozpocznie się przed 1 października 2022 r., co w praktyce oznacza, że ostatni nabór na takie studia musi odbyć się do 1 października 2021 r.

Przypominamy, że zapisując się na studia do 31 sierpnia 2021 r., obowiązuje atrakcyjna zniżka – 300 zł.

Podstawa prawna:

  • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 478)
  • Rozporządzenie MNiSW z dn. 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450 z p. zm.)
  • Rozporządzenie MNiSW z dn. 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1816 z p. zm.).