PIERWSZA TAKA WSPÓŁPRACA W KRAJU – UCZELNIA WESPRZE SAMORZĄD

Pierwszy w Polsce pilotażowy program, polegający na kompleksowym wsparciu merytorycznym edukacji w mieście, właśnie ruszył na Śląsku. Wraz z pierwszym dzwonkiem zostało podpisane porozumienie pomiędzy Uczelnią Korczaka, a władzami Świętochłowic.

1 września to dla wielu uczniów spore przeżycie. Zwłaszcza dla tych, którzy szkolny próg przekroczyli po raz pierwszy, dzielnie dzierżąc w dłoniach wypełnioną po brzegi tytę. Choć pogoda była niezbyt sprzyjająca, na twarzach same uśmiechy. Bo i powodów wiele… Przyszkolny ogródek pełen roślin i ziół, lekcje historii czy geografii w terenie, udział w szkolnych zajęciach prowadzonych przez studentów i wspólne działania z lokalną społecznością. To wszystko od 1 września w jednej ze świętochłowickich dzielnic. – Wszyscy wiemy, jak silnie pandemia koronawirusa wpłynęła na różne dziedziny naszego życia. W tym także na edukację. Zarówno nauczyciele, jak i młodzież szybko musieli zmierzyć się z nową rzeczywistością. Każdy poradził sobie z tym w miarę swoich możliwości. Nie wiemy, co nas czeka w przyszłości – wiemy jednak, że nie chcemy nikogo pozostawić bez pomocy. Także tej, która sprawiłaby by wyniki naszych uczniów były co raz lepsze – tłumaczy Daniel Beger, prezydent Świętochłowic. Nie od razu Kraków zbudowano, więc wszyscy mają świadomość tego, że zajmie to chwilę…nawet dłuższą – najważniejsze jest jednak, by chcieć. A któż lepiej mógłby pomóc uczniom, jak nie ci którzy na co dzień kształcą przyszłą kadrę pedagogiczną? – Jako najstarsza niepubliczna uczelnia w kraju, od prawie 30 lat kształcimy pedagogów, pracowników socjalnych i polityków społecznych. Nasza kadra to grono ekspertów, którzy ogromny nacisk kładą na zajęcia praktyczne. Te dobre praktyki od dawna sprawdzają się u naszych zagranicznych partnerów, dlaczego więc nie skorzystać z nich również u nas? Jesteśmy przekonani, że nasze alternatywne metody nauki i współpraca z różnymi grupami pomogą poprawić jakość kształcenia w Lipinach – przekonuje Anna Zasada-Chorab, dziekan Uczelni Korczaka w Katowicach.

Na czym ma to polegać? Pierwszy w Polsce tego typu pilotażowy program będzie prowadzony dwutorowo. Na zasadzie współpracy zespołu ekspertów (złożonego z wykładowców Katedry Pedagogiki Uczelni Korczaka i grona pedagogicznego SP19) oraz wspólnych działań dyrektorów placówek oświatowych i instytucji miejskich z lokalnym otoczeniem – wszystko dla dobra najmłodszych.