Szkolenie dla pracowników socjalnych „Podstawy komunikacji z uchodźcami”

W związku z trwającym kryzysem migracyjnym Uczelnia Korczaka uruchomiła specjalne szkolenia z kompetencji miękkich dla pracowników socjalnych pn. Podstawowa komunikacja w pomocy uchodźcom. Szkolenia realizowane są on-line i mają na celu przedstawienie podstawowych zwrotów i słów w języku ukraińskim potrzebnych pracownikom socjalnym, którzy na co dzień współpracują z uchodźcami. W pierwszym, przeprowadzonym 12 marca szkoleniu, udział wzięło ponad 120 uczestników. Kolejne odbędzie się już w najbliższą sobotę, 19 marca.

Jak wziąć udział w szkoleniu?

Zapisy odbywają się wyłącznie elektronicznie poprzez wysłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: szkoleniaUkraina@uczelniakorczaka.pl

Pobierz formularz

Zakres szkolenia

Szkolenie składa się z omówienia zasad komunikacji z obywatelami Ukrainy i podstawowych zwrotów wynikających z ustawy o pomocy społecznej (pomocowe świadczenia pieniężne i niepieniężne). W programie szkolenia znajdują się się m.in. następujące elementy:

  • nawiązanie i podtrzymanie kontaktu,
  • ustalenie potrzeb osoby lub rodziny, zadawanie pytań,
  • umiejętność przekazywania informacji o możliwych formach pomocy i wymogach jej udzielenia,
  • rozmowa na temat sytuacji rodziny – trudnościach oraz możliwościach,
  • zakończenie kontaktu.

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w tym szkoleniu nie wyklucza z udziału w innym szkoleniu realizowanym w przedmiotowym projekcie.

Zapraszamy do zapisów!