Pożegnanie dyrektora Ryszarda Piotrowicza

Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ryszarda Piotrowicza – dyrektora Ośrodka Studiów Podyplomowych i Kursów Doskonalących Uczelni Korczaka w Lublinie, dyrektora generalnego ZG Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, wieloletniego pracownika naukowego i członka Konwentu Uczelni Korczaka. W imieniu Władz oraz całej społeczności akademickiej Uczelni, składamy rodzinie wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia w trudnych chwilach oraz wyrazy kondolencji. W naszej pamięci pozostanie szlachetnym, życzliwym i ciepłym człowiekiem.

Pogrzeb Ryszarda Piotrowicza odbędzie się 11 stycznia (wtorek) na Cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie. Msza żałobna w kaplicy cmentarnej rozpocznie się o godz. 10.00.

Cześć Jego Pamięci.