ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ

Projekt „Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej” realizowany jest przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka z Warszawy w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
nr umowy: POWR.02.05.00-00-0221/18

Celem projektu „Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej” jest uzyskanie kwalifikacji z zakresu specjalizacji organizacji pomocy społecznej przez osoby kierujące schroniskami dla osób bezdomnych oraz kandydatów na kierowników.

Szkolenia specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej będą realizowane przez Wydziały WSP:

  1. Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach – ul. Katowicka 27, 40-173 Katowice
  2. Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie – ul. Sikorskiego 23, 10-088 Olsztyn
  3. Wydział Zamiejscowy w Szczecinie – Plac Jana Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin

i zostaną przeprowadzone w czterech miastach: KATOWICE, WROCŁAW, OLSZTYN I SZCZECIN

Szkolenie skierowane jest do osób kierujących schroniskami dla osób bezdomnych, nieposiadających specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej lub do kandydatów na kierowników, posiadających 3-letni staż w pomocy społecznej, wskazanych przez podmioty/instytucje prowadzące schroniska dla osób bezdomnych.

Szkolenia będą realizowane w formie 14 dwudniowych zjazdów 2x m-c w weekendy lub w dni robocze

Rekrutacja ma charakter ogólnopolski a uczestnikom szkoleń zostanie zapewnione dodatkowe wsparcie obejmujące nie tylko zajęcia dydaktyczne, ale także wsparcie dodatkowe w postaci materiałów dydaktycznych i podręczników, zakwaterowania i wyżywienie, zwrotu kosztów podróży, pokrycia kosztów przeprowadzenia egzaminu końcowego oraz uroczystości wręczenie dyplomów.
Rekrutacja ma charakter ogólnopolski. Nabór na szkolenia trwa do 15 grudnia 2018r (wejdź do zakładki zapisy na szkolenia).

Projekt jest realizowany w terminie od: 2018-09-01 do: 2020-03-31.

Więcej informacji: http://organizacjapomocy.wspkorczak.eu/