SOCIALNEET

Walczymy z bezrobociem młodych poprzez rozwój przedsiębiorczości społecznej!

 • Masz 18-29 lat i jesteś z województwa mazowieckiego?
 • Chcesz zdobyć nową wiedzę, kompetencję i umiejętności, które pozwolą Ci odnaleźć się na rynku pracy?
 • Interesujesz się kulturą, turystyką, ochroną zdrowia, IT, alternatywnymi źródłami energii lub rolnictwem?
 • Wierzysz, że razem możemy więcej?

Uczestnicząc w projekcie otrzymasz profesjonalne wsparcie, weźmiesz udział w specjalistycznych szkoleniach, które podniosą Twoje kompetencje i umiejętności oraz wyposażą Cię w narzędzia potrzebne do podjęcia pracy lub założenia własnego przedsiębiorstwa społecznego.

Zapraszamy do udziału w pierwszym z serii pięciu bezpłatnych warsztatów!

 • TYTUŁ WARSZTATU: Podróżuj i spełniaj marzenia! Jak znaleźć zatrudnienie w turystyce lub założyć własną działalność?
 • UDZIAŁ: Bezpłatny
 • TERMIN: 27.09-5.10.2021, godz. 9:30-14:30. Łącznie 5 dni warsztatów po 5 godzin każdego dnia, z przerwą kawową i przerwą na lunch (zapewniane przez organizatora)
 • PROWADZĄCY: Joanna Sikorska, wieloletni praktyk w branży turystycznej, pilot wycieczek i przewodnik z 20-letnim stażem, podróżniczka
 • LOKALIZACJA: Warszawa, ul. Urbanistów 3
 • ZAPISY: socialneet@uczelniakorczaka.pl, telefon: 573 337 657

W ramach projektu zapraszamy też do Punku Konsultacyjnego SOCIALNEET mieszczącego się w Warszawie przy ul. Inżynierskiej 1 w lokalu pn. „Centrum Młodych”

W punkcie informacyjnym SocialNEET:

 • bezpłatnie skorzystasz ze wsparcia prawnika, księgowej, doradcy finansowego, doradcy zawodowego, coacha, psychologa, praktyka biznesu,
 • pomożemy ustalić własną ścieżkę rozwoju,
 • pokażemy jak napisać własny biznesplan,
 • umożliwimy Ci udział w warsztatach grupowych w wybranych obszarach (kultura i turystyka, ochrona zdrowia, ekologia, IT i oprogramowanie typu open source, alternatywne źródła energii),
 • skierujemy Cię na staże w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego,
 • pomożemy Ci w nabyciu kompetencji miękkich,
 • zapewnimy stałą opiekę mentora.

SOCIALNEET, czyli co?

Osiem organizacji z siedmiu krajów europejskich postanowiło współdziałać na rzecz integracji młodych ludzi na rynku pracy. Nasze motto: Walczymy z bezrobociem młodych poprzez rozwój przedsiębiorczości społecznej.

SOCIALNEET w liczbach

Kim są NEET?

NEET to osoby, które nie pracują, nie uczą się. Zostają poza rynkiem pracy. Wykorzystując ideę przedsiębiorczości społecznej, razem walczymy o integrację i włączenie do rynku pracy.

SOCIALNEET to projekt współfinansowany ze środków EEA i Funduszu Norweskiego na Rzecz Zatrudnienia Młodzieży. Jest ambitną inicjatywą, w którą zaangażowanych jest dziewięć organizacji z ośmiu krajów europejskich mającą na celu integrację na rynku pracy młodych ludzi przed trzydziestym rokiem życia (NEET = not in employment, education or training = niezatrudniony, nieuczący się, nie będący  w trakcie szkolenia) dzięki wykorzystaniu nowych modeli  innowacji społecznych w obszarze ekonomii społecznej, a w szczególności w dziedzinie turystyki i kultury, ochrony zdrowia, rynku rolno-spożywczego, IT, otwartego oprogramowania oraz alternatywnych źródeł energii. Czas trwania projektu: od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2022 r.

Chcesz wiedzieć więcej? Śledź nas na Facebooku, napisz: socialneet@uczelniakorczaka.pl lub zadzwoń: 573 337 657

Międzynarodowa strona projektu: http://socialneet.eu