REKTOR PANELISTĄ IV FORUM PRZEMYSŁOWEGO

Rektor naszej Uczelni wziął udział w obradach IV Forum Przemysłowego, które odbyło się w dniach 12 – 13 grudnia w Karpaczu. Wydarzenie poświęcone było szeroko rozumianym problemom przemysłu i gospodarki, m.in. reindustrializacji, gospodarki cyfrowej, bezpieczeństwa energetycznego, polityki klimatycznej, turystyki i kultury. Ze względu na istotną rolę, jaką w funkcjonowaniu gospodarki odgrywają ubezpieczenia społeczne, jeden z bloków tematycznych, w którym uczestniczył prof. Mirosław Grewiński, dotyczył Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i usług społecznych. Moderatorem tej części Forum była Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prof. Gertruda Uścińska.