Skorzystaj ze stypendium letniej szkoły studiów europejskich w Peczu!

Węgierska organizacja Tempus Public Foundation we współpracy z Uniwersytetem w Peczu oferuje zagranicznym studentom studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich stypendia w letniej szkole studiów europejskich European Studies Summer School, która odbędzie się w dniach 7-20 lipca 2024 r. w Peczu na Węgrzech. Stypendium o które można wnioskować wynosi ok. 1050 euro na osobę (uwaga, nie jest to program Erasmus). Podczas szkoły letniej studenci będą studiować w języku angielskim polityczne, gospodarcze, kulturalne i społeczne osiągnięcia i wyzwania Unii Europejskiej. Interdyscyplinarny program zapewnia kompleksowe wprowadzenie w procesy polityczne, gospodarcze i społeczne, a także charakterystykę bogatego dziedzictwa kulturowego i różnorodności kulturowej w Unii Europejskiej.

Zapisy trwają do 1 kwietnia, więcej informacji tutaj: https://summerschool.pte.hu/programs/european-studies-summer-school