Skuteczność metody harcerskiej i pedagogiki Korczaka. Konferencja na Wydziale w Lublinie

15 marca na Uczelni Korczaka w Lublinie odbyła się wyjątkowa konferencja organizowana we współpracy z Chorągwią Lubelską ZHP. Konferencja oparta była o tematykę skuteczności metody harcerskiej i pedagogiki Korczaka.

Z ogromną radością utwierdziliśmy się w przekonaniu, że obie te metody wychowawcze mają wiele wspólnych elementów i wartości, takich jak szacunek dla godności i praw dziecka, rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności oraz promowanie demokratycznego podejścia do wychowania. Zauważalne jest również, że pedagogika Korczaka i metoda harcerska są nadal aktualne i istotne w dzisiejszym świecie. Zarówno jedna, jak i druga metoda opiera na rozwijaniu aktywności dziecka, stwarzając możliwość indywidualnego rozwoju przy jednoczesnym wyrażaniu swoich opinii i uczestnictwie w podejmowaniu decyzji.

Istotnym elementem wydarzenia podkreślanym przez wszystkich prelegentów było znaczenie edukacji opartej na wartościach. Zarówno pedagogika Korczaka, jak i metoda harcerska, kładą duży nacisk na kształtowanie charakteru i wartości u dzieci i młodzieży.

Zobacz transmisję live z konferencji >

Dziękujemy za współpracę naszym lubelskim instruktorom i harcerzom!
Razem, możemy więcej!