SPOSÓB MOPS-U NA WALKĘ Z UBÓSTWEM – KONFERENCJA ON-LINE, 27.10.2020

„Im się udało, Wy możecie być następni” – konferencja on-line dot. przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa, 27.10 godz. 10:00 

 „Nowy model przeciwdziałania dziedziczeniu biedy w systemie pomocy społecznej” – to temat konferencji on-line, która odbędzie się 27 października w godz. 10:00-12:00.Organizatorem wydarzenia jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim wraz z Uczelnią Korczaka w Katowicach.   

– Od 27 lat uczymy tego, w czym nigdy nie zastąpią nas maszyny. Najważniejszy jest dla nas człowiek. Dlatego nasi eksperci, kładąc nacisk na zajęcia praktyczne, przekazują studentom wiedzę i umiejętności z zakresu polityki społecznej, pracy socjalnej i pedagogiki. Wszystkie te dziedziny związane są ze sferą społeczną. Stąd pomysł, by wraz ze specjalistami z wodzisławskiego MOPS-u opowiedzieć o efektach stworzonego przez nich modelu – wyjaśnia prof. Mirosław Grewiński, Rektor Uczelni Korczaka.   

Projekt, realizowany we współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim i Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku, miał na celu wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa. Wykorzystano dotychczasowe doświadczenia i dostosowano je do problemów, występujących na danym terenie. Te, które najlepiej się sprawdziły, zostały włączone do polityki i praktyk na poziomie lokalnym.   

– Zmiana, jaką udało się wypracować wpłynęła w istotny sposób na środowisko w jakim realizowane były działania. Model sprawdził się w praktyce, dlatego chcemy podzielić się naszymi doświadczeniami z innymi. Wierzymy, że uda się wdrożyć nasze rozwiązania w działania na rzecz osób potrzebujących. I przyniesie to oczekiwane efekty – podsumowuje Elwira Palarczyk, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.   

W programie, m.in.:   

„Polityka społeczna i system pomocy społecznej jako odpowiedź na zjawisko dziedziczenia biedy” prof. Mirosław Grewiński – Rektor Uczelni Korczak   

„Aktywizujące metody oraz narzędzia współpracy pracowników socjalnych z rodzinami jako sposób na zmianę w modelach działania” Maciej Sosnowski – Specjalista pracy socjalnej, trener, metodyk, superwizor  

„Nowy model pracy z klientem w MOPS w Wodzisławiu Śląskim” Elwira Palarczyk – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim, Kierownik projektu  

„Rola współpracy międzyinstytucjonalnej i działania środowiskowe w ramach Modelu” Agnieszka Pytlik – Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku, Agata Wilczyńska – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim  

Konferencja on-line odbędzie się 27 października o godz. 10:00 za pośrednictwem FB Uczelni Korczaka  https://www.facebook.com/UczelniaKorczaka

https://www.facebook.com/UczelniaKorczaka