Bezpłatne warsztaty w ramach projektu SOCIALNEET

Młodzież NEET – zjawisko i problem społeczno-ekonomiczny

Po serii szkoleń przeznaczonych dla NEET-sów, czyli młodych, nieuczących się i pozostających poza rynkiem pracy osób, zapraszamy na warsztaty skierowane do organizacji wspierających NEET-sów i wszystkich zainteresowanych tematyką ekonomii społecznej. Warsztaty organizowane są w ramach trwającego od kwietnia 2019 roku, międzynarodowego projektu SOCIALNEET. Udział w warsztatach jest bezpłatny, a wszyscy uczestnicy otrzymają stosowne zaświadczenia o udziale. Spotkania będą odbywać się zarówno w formie stacjonarnej (Warszawa), jak i on-line (Microsoft Teams).

Kiedy odbędą się warsztaty?

Pierwszy warsztat Problematyka NEET-sów i organizacji wspierających NEET-sów zaplanowany jest na 11 stycznia, w godz. 11:00-14:00. Warsztat odbędzie się w formie on-line (poprzez platformę Microsoft Teams). Prowadzącym będzie dr Michał Długosz – na co dzień prawnik Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, wykładowca, doktor nauk prawych.

Zobacz szczegółowy harmonogram warsztatów dr Michała Długosza

Na kolejne warsztaty, Miejsce NEET-sów w ekonomii społecznej, prowadzone przez Karolinę Jarosz, animatorkę zmiany społecznej, doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie ekonomii, trenerkę i autorkę licznych publikacji na temat ekonomii społecznej i III sektora – zapraszamy już 28 stycznia. Warsztaty odbędą się w formie stacjonarnej, w siedzibie Wydziału Nauk Społecznych Uczelni Korczaka, na ul. Urbanistów 3 w Warszawie (Ochota).

Zobacz szczegółowy harmonogram warsztatów Karoliny Jarosz

Ostatnie z planowanych warsztatów zaplanowane są już na luty 2022. O dokładnej dacie poinformujemy wkrótce. Poprowadzi je Krzysztof Polewski – mentor i animator rozwoju lokalnego, trener w Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Tematyka warsztatów prowadzonych przez Krzysztofa Polewskiego to Otoczenie NEET-sów i organizacji wspierających NEET-sów.

Zobacz szczegółowy harmonogram warsztatów Krzysztofa Polewskiego

Jak wziąć udział w warsztatach?

Zainteresowanych udziałem w warsztatach zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 573 337 657 lub mailowego: socialneet@uczelniakorczaka.pl. Obowiązują zapisy. Finalna data warsztatów uzależniona jest od zebrania się grupy chętnych.

SOCIALNEET, czyli co?

Osiem organizacji z siedmiu krajów europejskich postanowiło współdziałać na rzecz integracji młodych ludzi na rynku pracy. Uczelnia Korczaka realizuje projekt od kwietnia 2019 roku swoimi działaniami wspierając NEET-sów oraz organizacje pracujące z NEET-sami. Nasze motto: Walczymy z bezrobociem młodych poprzez rozwój przedsiębiorczości społecznej. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie SOCIALNEET.