CZERP WIEDZĘ OD NAJLEPSZYCH – REKTOR UCZELNI KORCZAKA EKSPERTEM OD POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wybierając odpowiednią uczelnię kierujemy się rozmaitymi czynnikami. Ofertą edukacyjną dostosowaną do naszych potrzeb, lokalizacją kampusu czy rekomendacjami studentów. Często zapominamy jednak jak ważna jest profesjonalna kadra oraz wybór rozwojowego kierunku. To właśnie od wykładowców zależy poziom przekazywanej wiedzy, która ma niebagatelny wpływ na przyszłe możliwości zawodowe absolwentów. Świadomość tego, w jakich dziedzinach rynek mierzy się z największymi niedoborami specjalistów i mądry wybór uczelni to prosty przepis na sukces. Swoje kroki warto kierować tam, gdzie pracują najlepsi specjaliści. Tam, gdzie w danej dziedzinie szkolą najlepiej. Taka właśnie jest Uczelnia Korczaka, na której czele stoi rektor, prof. dr hab. Mirosław Grewiński, ekspert od polityki społecznej. Jeśli studia z zakresu polityki społecznej
i pomocy socjalnej, to właśnie u Korczaka.

3 sierpnia 2021 r. w Dzienniku Gazecie Prawnej ukazał się wywiad z rektorem, przewodniczącym Rady Pomocy Społecznej. Profesor Grewiński opowiada w nim o wyzwaniach, przed jakimi stoją Domy Pomocy Społecznej i placówki całodobowej opieki. O postępującym stopniowo procesie deinstytucjonalizacji placówek pomocy społecznej, ale przede wszystkim o roli pracowników socjalnych, których – jak się okazuje – w Polsce brakuje. Jak wskazują estymacje, w naszym kraju długoterminowej opieki wkrótce może wymagać nawet milion osób. Tymczasem braki kadrowe wśród pracowników socjalnych są zatrważające – brakuje ok. 30 tys. opiekunów. Co zrobić, by to zmienić?

Należy zwiększyć prestiż zawodów w opiece środowiskowej i przedstawić kandydatom jasną ścieżkę kariery. A to oznacza inwestycje w edukacje i wzrost płac.

Pandemia koronawirusa pokazała nam, że pracownik socjalny to zawód tak samo potrzebny, co niszowy. Brakuje specjalistów profesjonalnie wspierających jednostki, rodziny i społeczności w przezwyciężaniu problemów i trudności dnia codziennego. Studia z zakresu pracy socjalnej i polityki społecznej to mądry wybór.

Chcesz czerpać wiedzę od najlepszych w tej dziedzinie? Studiuj u Korczaka!

Mirosław Grewiński – polityk społeczny; profesor nadzwyczajny i rektor Uczelni Korczaka w Warszawie. Zajmuje się wielosektorową polityką społeczną i usługami społecznymi. Autor lub współautor ponad 220 publikacji naukowych, w tym 38 książek z zakresu polityki społecznej. Jest prezesem Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej oraz członkiem Polskiego Oddziału Klubu Rzymskiego.