EDUKACJA ALTERNATYWNA – NOWY KIERUNEK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Szkoły demokratyczne, waldorfskie, montessoriańskie, leśne… Placówki opierające się na autorskich wizjach wielkich pedagogów stają się w Polsce coraz bardziej popularne. Stoją w wyraźnej opozycji do tradycyjnego systemu oświaty, bo zakładają, że istotą procesu dydaktycznego nie jest weryfikacja zdobytej wiedzy, a przygotowanie młodego człowieka do samodzielnego życia. Ważniejsze od wyników i wpasowania się w klucz stają się indywidualne potrzeby dziecka, dialog i zaufanie. Różnice między edukacją tradycyjną a alternatywną są znaczące, a zapotrzebowanie na nauczycieli edukacji alternatywnej wciąż rośnie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych studentów, w roku akademickim 2021/22 uruchamiamy nowy kierunek studiów podyplomowych – Edukacja alternatywna.

Twoje miejsce
Uczelnia Korczaka