Już 21 marca na Wydziale w Warszawie debata: Placówka wsparcia dziennego. Relacja. Społeczność. Rozwój

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, prof. Barbara Skałbania wraz z Dyrektorem Centrum Wspierania Rodzin w Warszawie, Jarosławem Adamczukiem, zapraszają do udziału w debacie nt. Placówka wsparcia dziennego – Relacja • Społeczność • Rozwój, która odbędzie się w Warszawie na Uczelni Korczaka przy ul. Lirowej 27 w dn. 21 marca (czwartek) o godz. 10:00 w auli na parterze. W debacie uczestniczyć będą:

  • Jarosław Adamczuk (Dyrektor Centrum Wspierania Rodzin),
  • Katarzyna Wędrowska (Koordynatorka Zespołu Ognisk Wychowawczych prowadzonych przez Centrum Wspierania Rodzin),
  • Adam Nyckowski (kierownik Katedry Wychowania, Kultury i Profilaktyki na Uczelni Korczaka)

Debatę poprowadzą prof. Barbara SkałbaniaPaweł Rabiej.

Placówki wsparcia dziennego to istotny i bardzo potrzebny element systemu wspierania rodzin, które mają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Ważną ich rolą jest zapewnienie wychowankom różnorodnego wsparcia: począwszy od potrzeb podstawowych, jak opieka, bezpieczeństwo, czy wyżywienie; poprzez pomoc w nauce, wsparcie emocjonalne czy wreszcie rozwój przez proponowane zajęcia. Bezdyskusyjną wartością placówek wsparcia dziennego jest tworzenie bezpiecznej i przyjaznej dla dziecka przestrzeni, gdzie znajduje ono uwagę, zrozumienie i akceptację.

Prosimy o potwierdzenie udziału:
e-mail: d.zapotoczny@uczelniakorczaka.pl
tel. 691 557 703