Zapraszamy na konferencję naukową „Współczesne wyzwania edukacji. Szkoła – dziś i jutro”

Z okazji 30-lecia Uczelni Korczaka Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych Uczelni Korczaka w Lublinie zaprasza do udziału w konferencji naukowej pn. Współczesne wyzwania edukacji. Szkoła – dziś i jutro, która odbędzie się już 29 marca w siedzibie wydziału przy ul. Frezerów 3 w Lublinie.

O konferencji

Edukacja jest kluczową dziedziną, która inicjuje dyskurs społeczny oraz podlega nieustającym przeobrażeniom. Refleksja nad funkcjonowaniem jej we współczesnym społeczeństwie jest niezwykle potrzebna. Funkcjonowanie szkoły – dziś i w przyszłości – stało się wyzwaniem, a rozwój pedagogiki i współczesnych idei oraz prognoz szansą prowadzącą do określonych zmian. Oczekiwania wobec nauczyciela przyszłości stanowią ciekawy motyw pedeutologiczny, a jego autorytet, wiedza i zaangażowanie są kluczem do sukcesu współczesnego ucznia. Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na podaną tematykę i znalezienie możliwych i pozytywnych rozwiązań.

Konferencja składać się będzie z trzech części:

  • Część I. Kształcenie dla przyszłości. Teoretyczne rozważania na temat wyzwań współczesnej edukacji.
  • Część II. Autorytet nauczyciela i jego rozwój w dobie wyzwań współczesności.
  • Część III. Praktyczne rozwiązania w edukacji współczesnej.

Kto może wziąć udział?

Do wygłoszenia referatów na temat aktualnych zagadnień dotyczących edukacji, a także wyzwań, przed którymi ona stoi zapraszamy: naukowców, pedagogów, nauczycieli przedszkoli, szkół, psychologów, socjologów, politologów, prawników oraz studentów.

Prosimy o zgłoszenia udziału w konferencji do 20 lutego 2023 r. drogą elektroniczną na adres: m.hawrylak@uczelniakorczaka.pl. Udział w konferencji jest bezpłatny.