Lublin: nawet 100 % dofinansowania na szkolenia i studia podyplomowe

Do 26 lutego jest czas, by złożyć wniosek o dofinansowanie do szkoleń lub studiów podyplomowych z Krajowego Funduszy Szkoleniowego. Ruszył nabór w Lublinie.

Wysokość przyznanych środków KFS nie może przekroczyć:
1) 100% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia

na jednego uczestnika – w przypadku mikroprzedsiębiorstw;
2) 80% tych kosztów, nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia na jednego uczestnika –

w przypadku pozostałych pracodawców. Pozostałe 20% kosztów kształcenia ustawicznego ponosi pracodawca jako jego wkład własny.

Wszystkie niezbędne informacje i dokumenty:

https://muplublin.praca.gov.pl/-/14488035-nabor-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-z-krajowego-funduszu-szkoleniowego

Pomożemy Ci na każdym etapie składania wniosku, jeśli zechcesz podjąć naukę u nas!