MASZ WYBÓR

Drogie Koleżanki, Szanowni Koledzy, 


od prawie 30 lat w Uczelni Korczaka wyznajemy zasadę, że w życiu najważniejsze są uniwerslane humanistyczne wartości, takie jak: empatia, szacunek i godność.  Nie możemy obojętnie przejść wobec wydarzeń, które od kilku dni mają miejsce w naszym kraju. 


Dlatego jutro, podczas ogólnopolskiego strajku, każdy z nas zadecyduje czy w i jakiej formie przystąpi do pracy. To nasz wolny wybór! Spędźmy ten czas, tak jak chcemy – z bliskimi, na spacerze, w domu, biorąc udział w proteście czy pracując (stacjonarnie lub zdalnie).

Bądźmy razem!


Prof. Mirosław Grewiński, Rektor Uczelni Korczaka