ODESZŁA PROF. EULALIA SAJDAK-MICHNOWSKA

Dotarły do nas smutne wieści…odeszła prof. Eulalia Sajdak-Michnowska – filozof specjalizująca się w filozofii człowieka i filozofii wychowania. Autorka wielu publikacji z zakresu: etyki, filozofii pracy, dialogu, religioznawstwa, bioetyki, ekologii.

Przez lata związana była z naszą Uczelnią, pracowała m.in. w Warszawie i Olsztynie.

Składamy wyrazy żalu i współczucia Rodzinie i Bliskim.

Władze i pracownicy Uczelni Korczaka.