Rektor prelegentem konferencji „Polityka spójności Unii Europejskiej”

Jakie wyzwania stoją przed polityką senioralną, polskim systemem edukacji, a jakich rozwiązań, w porównaniu z innymi krajami członkowskimi UE, w Polsce brakuje? Takie tematy poruszył w swoim wystąpieniu Wyzwania społeczne w kontekście realizacji polityki spójności prof. dr hab. Mirosław Grewiński. Rektor Uczelni Korczaka był prelegentem odbywającej się 16 grudnia w Poznaniu konferencji Polityka spójności Unii Europejskiej.

W swoim wystąpieniu Rektor wskazał określone obszary rozwoju polityki społecznej, prezentując omawiane zagadnienia zarówno z perspektywy polskiej, jak i europejskiej. Jak zauważył prof. Grewiński, w naszym kraju deficyt stanowią usługi społeczne:

Fundusze unijne przez lata wspierały usługi prozatrudnieniowe, związane z rynkiem pracy. Dziś, w kontekście starzejącego się społeczeństwa i niskiego wskaźnika dzietności, większy nacisk powinien zostać postawiony na rozwój usług społecznych – na przykład dla seniorów czy osób niepełnosprawnych.

Zmianie powinna ulec też forma wsparcia. Po latach inwestowania w programy bazujące na świadczeniach pieniężnych, czas na zwiększenie dostępu do usług, bo – jak pokazują badania – o zmianie jakości życia nie świadczą wyłącznie fundusze. Dużym problemem w kontekście planowania polityki spójności jest także dezaktywacja zawodowa części społeczeństwa, stale postępujące i nieodwracalne zmiany klimatyczne oraz migracja społeczeństw europejskich. Nadzieję na zmianę prof. Grewiński widzi w zmianie systemu edukacji – od edukacji wczesnego dzieciństwa, przez nauczanie zawodowe, po szkolnictwo wyższe – poprzez inwestycję w rozwój kompetencji przyszłości.

Pełne wystąpienie Rektora dostępne jest w serwisie YouTube: kliknij, by obejrzeć

Konferencja Polityka spójności Unii Europejskiej została objęta patronatem honorowym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka. Organizatorami spotkania byli: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Wielkopolski Fundusz Rozwoju oraz Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie.