RUSZA REKRUTACJA NA DARMOWE SZKOLENIE „SPOTKANIE Z SUPERWIZJĄ”

Rusza nabór na „Spotkanie z superwizją” – darmowe szkolenie, które ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z superwizją pracy socjalnej. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani przez doświadczonych praktyków z zagadnieniami z zakresu superwizji, dotyczącymi m.in. tego, czym jest superwizja, jak powinna być prowadzona, jakie korzyści daje pracownikom socjalnym, jaki ma cel i zastosowanie w pracy socjalnej. Pracownicy zyskają także wiedzę o możliwościach tego typu wsparcia.

Szkolenie będzie realizowane w formie dwudniowych wykładów i warsztatów prowadzonych w formie on-line.

Jak się zapisać?

Aby się zapisać na szkolenie dot. superwizji pracy socjalnej nie musisz być pracownikiem socjalnym. Ponieważ szkolenie skierowane jest także do osób zarządzających i pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej oraz pracowników socjalnych zatrudnionych poza systemem pomocy i integracji społecznej z terenu całego kraju. Aby się zapisać, jedyne czego potrzebujemy to:

  1. Deklaracja (pobierz wzór)
  2. Formularz zgłoszeniowy (pobierz wzór)

Dokumenty zależy wydrukować, uzupełnić i wysłać ich skan na mail superwizja@uczelniakorczaka.pl

Masz pytania? Napisz do nas!

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj, lub otwórz regulamin. Jeśli potrzebujesz pomocy, lub masz jakieś pytania, możesz do nas zadzwonić (573 337 651, 32 351 37 31), napisać na mail: superwizja@uczelniakorczaka.pl lub skontaktować się z nami na facebooku.

Zapraszamy do kontaktu.
Twoje miejsce. Uczelnia Korczaka.