Szkolenie z metody Attetion Autism

Uczelnia Korczaka zaprasza na dwudniowe szkolenie z metody Attention Autism, skierowane do pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów oraz rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Szkolenie poprowadzi mgr Celina Twardysz – pedagog specjalny, surdopedagog oraz pedagog osób z niepełnosprawnością intelektualną, terapeuta osób z autyzmem, pierwszy i jedyny w Polsce certyfikowany trener i nauczyciel metody Attention Autism.

W ciągu dwudniowego szkolenia uczestnicy zdobędą umiejętności tworzenia i uruchamiania wszystkich 4 poziomów programu Attention Autism. Szkolenie koncentruje się na praktycznych aspektach programu, pracy w zespole i nauce zaoferowania dzieciom nieodpartego zaproszenia do nauki. Trening przedstawia techniki działania, filmy pracy z dziećmi, praktyczne wskazówki dla uczestników i pomysły na zajęcia. Intencją szkolenia jest rozwój i współpraca nad praktycznymi umiejętnościami potrzebnymi uczestnikom, by czuć się pewnie w tworzeniu i prowadzeniu programu Attention Autism natychmiast po zakończeniu szkolenia.

Szkolenie odbywa się w Warszawie.

Program szkolenia

Dzień pierwszy, 2 Kwietnia 2022, godz. 9.30–16.00

Warsztat będzie koncentrował się na dwóch pierwszych poziomach czterostopniowego programu Attention Autism:

  • Zwrócenie uwagi
  • Budowanie uwagi

Wyjaśnimy wpływ zaburzeń spektrum autyzmu na rozwój umiejętności uwagi oraz rozwój zdolności dziecka do uczenia się zarówno 1:1, jak i w grupie. Zidentyfikujemy sposoby wykorzystywania mocnych stron dzieci w uczeniu się i rozwijania nowych umiejętności. Warsztat zapewnia uczestnikom teoretyczne podstawy oraz praktyczne możliwości wypróbowania działań na każdym etapie i omówienie ich zastosowania w pracy.

Dzień drugi, 3 Kwietnia 2022, godz. 9.30 – 16.00

Druga cześć szkolenia będzie poświęcona kolejnym dwóm poziomom programu Attention Autism:

  • Zmiana
  • Przejście

Omówimy sposoby ukierunkowania rozwoju komunikacji i pracowania nad nim w poszczególnych etapach programu Attention Autism, zapewniając zaspokojenie potrzeb dzieci, bez względu na sposób komunikacji. Warsztaty będą okazją do rozwiązania wszelkich problemów, które mogą pojawić się podczas wprowadzania programu Attention Autism. Omówimy metody planowania sesji, łączenia metody z programem nauczania oraz indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym każdego dziecka.

Po zakończeniu szkolenia, uczestnicy otrzymają certyfikat dający pełne uprawnienia do pracy z metodą Attenion Autism oraz pakiet materiałów szkoleniowych.

Nabór na szkolenie

Nabór na szkolenie prowadzi mgr Agnieszka Kokoszczyńska. Aby wziąć udział w szkoleniu należy pobrać formularz zgłoszeniowy, uzupełnić go i odesłać na adres: d.majstrak@uczelniakorczaka.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 marca 2022 r.

Koszt szkolenia

Cena dwudniowego szkolenia wynosi 1300 zł za osobę. W tytule przelewu proszę wpisywać nazwę szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika.

Zapraszamy do zapisów!