UROCZYSTE WRĘCZENIE DYPLOMÓW PRACOWNIKOM SOCJALNYM

16 października w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia dyplomów Specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny. Ponad stu absolwentów nowatorskiego szkolenia dla pracowników socjalnych realizowanego przez Uczelnię Korczaka wspólnie z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej oraz Uniwersytetem Szczecińskim, odebrało z rąk przedstawicielek Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRiPS dyplomy wieńczące kolejny etap rozwoju zawodowego. 24 najlepszych autorów projektów socjalnych zostało wyróżnionych nagrodami rzeczowymi, a wybranych 6 projektów ich autorzy mieli okazję zaprezentować przed szeroką publicznością.

Projekt Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny w trzech nowych specjalnościach realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest wprowadzenie do szkolenia zawodowego w zakresie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny trzech nowych specjalności: asystentura i mediacja socjalna, organizator usług socjalnych oraz animator społeczności lokalnych.

Uczestnicy gali mieli okazję wysłuchać czterech wykładów:

  • prof. dr hab. Barbara Kromolicka, Uniwersytet Szczeciński – Sztuka życia i pracy socjalnej
  • prof. dr hab. Mirosław Grewiński, Uczelnia Korczaka – Polityka społeczna i jej współczesne wyzwania – w kierunku deinstytucjonalizacji usług społecznych
  • dr Joanna Lizut, Uczelnia Korczaka – Nowe trendy i wyzwania w usługach społecznych
  • dr Anna Zasada-Chorab, Uczelnia Korczaka – Wyzwania wobec kształcenia i doskonalenia pracowników socjalnych

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do obejrzenia pełnej fotorelacji z gali: kliknij tu by zobaczyć zdjęcia.