„Wczesne wspomaganie – różne ujęcia, wiele perspektyw” – Facebook Live

Jak umiejętnie wykrywać zaburzenia rozwojowe i wdrażać odpowiednie strategie terapeutyczne? Co należy wiedzieć o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka? Jakie są rekomendowane, a zarazem skuteczne praktyki wykorzystywane w pracy z dzieckiem i jego rodziną? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań udzielą nasze ekspertki – Celina Twardysz i Agnieszka Kokoszczyńska – podczas webinaru „Wczesne wspomaganie – różne ujęcia, wiele perspektyw”.

Jak wziąć udział w webinarze?

Webinar prowadzony będzie w formie transmisji Live na Facebooku Uczelni Korczaka 1 marca o godz. 18:00. Będzie to bezpłatne wydarzenie online – każdy zainteresowany tematyką może dołączyć do transmisji. Jest to świetna okazja do poszerzenia wiedzy na temat wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego czy zagrożonego niepełnosprawnością, szczególnie ze spektrum autyzmu. Zakres tematyczny spotkania dotyczy pojęcia wczesnej interwencji oraz wsparcia dziecka w środowisku rodzinnym. Adresatami wydarzenia są pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, studenci oraz rodzice.

Kliknij, by przejść do wydarzenia

Wciąż głodny wiedzy?

Przypominamy, że trwa rekrutacja śródroczna na studia podyplomowe na kierunku Neurologopedia. Chcesz uzyskać kompetencje w zakresie prowadzenia diagnozy i terapii neurologopedycznej dzieci z opóźnionym i zaburzonym rozwojem mowy, a także młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami mowy o różnym patomechanizmie? Zapraszamy do udziału w rekrutacji – start zajęć już w marcu. Opiekunem studiów jest mgr Agnieszka Kokoszczyńska.

Ekspertki wydarzenia

Celina Twardysz

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej, pedagog specjalny, surdopedagog oraz pedagog osób z niepełnosprawnością intelektualną, terapeuta osób z autyzmem. Pierwszy i jedyny w Polsce certyfikowany trener i nauczyciel metody Attention Autism. Uczestniczka szkoleń i konferencji o tematyce autyzmu w Polsce i za granicą. Pracowała w w Hayfield Primary School w Upon gdzie prowadziła zajęcia metodą Attention Autism.

Agnieszka Kokoszczyńska

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej, doktorantka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, nauczyciel-logopeda w szkole z oddziałami specjalnymi, certyfikowany terapeuta metody Tomatisa, Integracji Sensorycznej. Doświadczenie zdobywała pracując jako logopeda w szkole specjalnej i Zespole wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.