WARSZTATY WEEKENDOWE „LEKCJA Z EKSPERTEM”

Mamy wyjątkową propozycję dla studentów kierunku Praca Socjalna.

W ramach ponadprogramowych warsztatów weekendowych „Lekcja z ekspertem”  zapraszamy na spotkanie z dr Anną Zasadą – Chorab, Dziekanem Wydziału Nauk Społeczno – Pedagogicznych w Katowicach.

Anna Zasada – Chorab, doktor nauk humanistycznych w zakresie polityki społecznej (praca doktorska: kształtowanie się zawodu pracownika socjalnego w Polsce), mgr polityki społecznej. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi typu MBA  czy szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej. Członkini międzysektorowej Rady ds. Kompetencji Zawodowych MRPiPS i MZ. Trener, wykładowca w zakresie szkoleń dla kadr pomocy i integracji społecznej (od 1998), współautorka programów studiów I i II stopnia kierunku: praca socjalna, szkoleń specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, programów szkolenia specjalizacji z organizacji pomocy społecznej. 

W ramach 45-minutowego spotkania odbędzie się także spotkanie informacyjne, w ramach którego będzie okazja do rozmowy z osobami odpowiedzialnymi za komunikację społeczną i PR. 

Do zobaczenia już w ten weekend!

Twoje Miejsce. Uczelnia Korczaka