WASZE LEGITYMACJE SĄ WAŻNE

Ze względu na trwającą pandemię, nie ma konieczności potwierdzania ważności legitymacji na uczelni. Dotyczy to zarówno legitymacji studenckich, jak i doktoranta czy nauczycieli.

Pod koniec października kształcenie na studiach dziennych, podyplomowych oraz stacjonarne kształcenie doktorantów zostało ograniczone – mówi o tym rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 19 października 2020 r. Wprowadzono system hybrydowy lub zdalny.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 51b ust. 4), w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności ich potwierdzania.

Tak samo jest w przypadku ważności legitymacji doktoranta – zgodnie z art. 198b ustawy, w przypadku zawieszenia kształcenia doktorantów, w okresie tego zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje doktoranta są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.

Legitymacje, które swą ważność miały stracić 29 listopada 2020 r. (tj. 60 dni po zakończeniu poprzedniego okresu ograniczenia funkcjonowania uczelni określonego na 30 września 2020 r.) pozostają ważne.

Podstawa prawna

  • Art. 51b ust. 4 i art. 198b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1835).