ZARZĄDZENIE REKTORA – ZAJĘCIA ZAWIESZONE DO 24 MAJA

Ze względu na nadal istniejące zagrożenie koronawirusem COVID-19 okres zawieszenia zajęć dydaktycznych w Uczelni Korczaka zostaje przedłużony do 24 maja br. Tradycyjne nauczanie w dalszym ciągu zastąpione będzie kształceniem z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Więcej informacji poniżej:

Zarządzenie nr 10/2020 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2020 r.
Zarządzenie nr 2/2020 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r.