GOŚCIE Z ŁOTEWSKIEJ UCZELNI

W dniach 10 – 12 grudnia 2019 r. w ramach wymiany pracowników z programu Erasmus+ gościliśmy przedstawicieli łotewskiej uczelni Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija: dr Ainę Strode – kierownika kierunku studiów „Sztuka”, i dra Gunārsa Strodsa – zastępcę rektora ds. współpracy i rozwoju.

Goście poprowadzili dla naszych studentów zajęcia w języku angielskim na temat:

  • doradztwa zawodowego na Łotwie
  • współpracy pomiędzy szkołą, biznesem i samorządem w zakresie edukacji zawodowej
  • interdyscyplinarnego podejścia do wspierania kreatywnego myślenia w szkole podstawowej
  • innowacyjnych metod i technologii edukacyjnych na rzecz wdrażania interdyscyplinarności w poradnictwie zawodowym dla uczniów szkół ogólnokształcących
  • współpracy nauczycieli i uczniów w wirtualnej klasie w edukacji zawodowej na Łotwie