Rozpoczynamy strategiczną współpracę z pięcioma instytucjami z terenu woj. lubelskiego

W miniony poniedziałek, 9 stycznia, na Wydziale Nauk Społeczno-Humanistycznych Uczelni Korczaka w Lublinie Rektor prof. Mirosław Grewiński podpisał umowy o współpracy Uczelni z pięcioma instytucjami sektora publicznego i prywatnego działającymi na terenie woj. lubelskiego.

Umowy o współpracy partnerskiej z Uczelnią Korczaka podpisali:

Nasza współpraca będzie wielotorowa i opierać się będzie nie tylko na wymianie doświadczeń i kompetencji w zakresie dydaktycznym i naukowym, ale też na tworzeniu nowych możliwości rozwoju zawodowego studentów i absolwentów Uczelni Korczaka. Wierzę, że są to współprace na których skorzysta każda ze stron, które zaowocują poprawą jakości kształcenia i przyczynią się do sukcesywnego rozwoju Wydziału Uczelni Korczaka w Lublinie.

dr Paweł Wiśniewski, Dziekan Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych Uczelni Korczaka w Lublinie.

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych Uczelni Korczaka w Lublinie

Lublin to jeden z 8 ośrodków akademickich Uczelni Korczaka w kraju: obok Warszawy, Olsztyna, Katowic, Szczecina, Człuchowa, Poznania i Siedlec. Choć historia Uczelni Korczaka w Lublinie (wcześniej Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka) sięga aż 1995 roku, kiedy to odbyła się w tym mieście pierwsza uroczysta inauguracja roku akademickiego, Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Lublinie powołany został uchwałą Senatu w roku 2022. Wcześniej ośrodek funkcjonował jako Instytut Pedagogiki w Lublinie, Wydział Zamiejscowy w Lublinie oraz Ośrodek Studiów Podyplomowych i Kursów Doskonalących. Przez wiele lat nad prawidłowym funkcjonowaniem ośrodka czuwał śp. Ryszard Piotrowicz, zasłużony pracownik naukowy i wieloletni członek Konwentu Uczelni Korczaka.

W połowie roku 2022 funkcję Dziekana Wydziału objął współpracujący z Uczelnią Korczaka dr Paweł Wiśniewski. Jesienią tego samego roku Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych Uczelni Korczaka w Lublinie przeniósł się do nowej, wygodnej lokalizacji – obecnie mieści się na ul. Frezerów 3 w Lublinie, w budynku Inkubatora Technologicznego.

Od chwili powołania Instytutu, a następnie Wydziału i Ośrodka Studiów Podyplomowych w Lublinie, progi placówki opuściło ponad 5000 absolwentów.

Sprawdź ofertę Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Korczaka >
Skontaktuj się z Wydziałem Nauk Społeczno-Humanistycznych Uczelni Korczaka w Lublinie >