SZKOLENIA W RAMACH BEZPŁATNEGO PROJEKTU „SUPERWIZJA PRACY SOCJALNEJ”

Należysz do kadry pomocy i integracji społecznej i chcesz zdobyć dodatkowe kwalifikacje i nowe umiejętności? Skorzystaj z naszego darmowego projektu „Superwizjer pracy socjalnej”. Szkolenie będzie realizowane w formie wykładów i warsztatów podczas dwudniowych zjazdów na Uczelni Korczaka w Warszawie, Szczecinie i Katowicach.  

Projekt skierowany jest do osób zarządzających i pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej oraz pracowników socjalnych zatrudnionych poza systemem pomocy i integracji społecznej z terenu całego kraju spełniających wymagania określone w art. 121a Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z zagadnieniami z zakresu superwizji, dotyczącymi między innymi tego, czym jest superwizja, jak powinna być prowadzona, jakie korzyści daje pracownikom socjalnym, jaki ma cel i zastosowanie w pracy socjalnej. Poznają dobre praktyki z zakresu superwizji pracy socjalnej w Polsce i za granicą. 

Nabór na szkolenia rozpocznie się w listopadzie 2020 roku (niezbędne dokumenty znajdziesz TUTAJ)

Rekrutacja ma charakter ogólnopolski, a uczestnikom szkoleń zostanie zapewnione dodatkowe wsparcie obejmujące nie tylko zajęcia dydaktyczne, ale także wsparcie dodatkowe w postaci materiałów dydaktycznych i podręczników, zakwaterowania i wyżywienie, zwrotu kosztów podróży, pokrycia kosztów przeprowadzenia egzaminu końcowego na superwizora pracy socjalnej przed Centralna Komisją Egzaminacyjną oraz uroczystości wręczenia dyplomów. 

Projekt realizowany jest do 30 marca 2023r.  

Projekt „Superwizjer pracy socjalnej” realizowany jest przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka z Warszawy w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
nr umowy: POWR.02.05.00-00-0397/20.  

Celem głównym projektu jest zdobycie kwalifikacji i nabycie kompetencji oraz nowych umiejętności przez kadrę pomocy i integracji społecznej, co wpłynie na wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego. W projekcie zostaną zrealizowane szkolenia z obszaru superwizji i obejmuje dwa podstawowe działania: 

1.      „Szkolenia dla kandydatów na superwizorów pracy socjalnej” przygotowujące do egzaminu w celu uzyskania certyfikatu superwizora pracy socjalnej (60 osób). 

Szkolenia będą realizowane w formie 21 zjazdów po 7 w każdym semestrze. W tym 16 zjazdów 3 dniowych (piątek-niedziela) oraz 5 zjazdów 2 dniowych (sobota, niedziela). W czasie tych 16 zjazdów trzydniowych w 1 dzień będą odbywały się zajęcia praktyczne w terenie. 

Rozpoczęcie zajęć przewidujemy na I kwartał 2021 roku. Miejscem realizacji zajęć jest Wydział zamiejscowy w Szczecinie.  Rekrutacja rozpocznie się w listopadzie 2020 roku. 

2.      Szkolenia „Spotkanie z superwizją”, które ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z superwizją pracy socjalnej (240 osób).

Do zobaczenia, 
Twoje Miejsce. Uczelnia Korczaka