Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym – nowe szkolenie w ofercie Uczelni Korczaka w Olsztynie

Chcesz zostać opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym? Trwa nabór na takie szkolenie na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie. Na szkolenie zapraszamy osoby z wykształceniem min. średnim, które chcą zatrudnić się w placówkach prowadzących działalność opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci do lat 3.

Co otrzymasz?

  • teoretyczne i praktyczne przygotowanie w zakresie zasad organizowania i sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
  • wiedzę i umiejętności prowadzenia oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych wobec dzieci zdrowych, jak i o nieharmonijnym rozwoju
  • kompetencje prowadzenia zajęć edukacyjnych, stymulujących rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb

Program ułożony w blokach tematycznych z zakresu:

  • Psychopedagogicznych podstaw rozwoju jednostki
  • Rozwoju dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa, jego wspierania i stymulowania
  • Kompetencji opiekuna dziecka
  • Praktyki zawodowej

Szkolenie organizowane jest na podstawie zgody Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie decyzji nr 25/2023 z dnia 26.07.2023 r.  i  nadaje uprawnienia zawodowe do  pracy w żłobku, klubie dziecięcym, placówkach zajmujących się opieką nad najmłodszymi oraz w charakterze opiekuna do dzieci do lat 3. Kurs zawiera 200 godz. zajęć dydaktycznych i 80 godz. praktyk.

Więcej informacji pod numerem pod numerem tel. 885 806 138.