Trwa nabór na nowe studia podyplomowe dla kadr instytucji pomocy społecznej

Uczelnia Korczaka uruchamia II edycję studiów podyplomowych MBA dedykowanych profesjom społecznym: Master of Social Services Administration (MSSA) w zakresie deinstytucjonalizacji
i rozwoju usług środowiskowych
. Studia przygotują kadry zarządzające instytucjami integracji i pomocy społecznej oraz pracowników instytucji pomocowych odpowiedzialnych za projektowanie działań do właściwego wdrożenia usług w nowej, środowiskowej formule.

Na studia prowadzona jest właśnie rekrutacja, która potrwa do 15 września. Liczba miejsc jest ograniczona, a o zapisie decyduje także kolejność zgłoszeń.

Innowacyjny w skali kraju program powstał we współpracy z European Social Network (ESN), międzynarodową siecią ponad 160 organizacji członkowskich w 35 krajach, w skład której wchodzą krajowe stowarzyszenia dyrektorów, departamenty pomocy społecznej na poziomie rządowym, regionalnym i lokalnym.

Studia składają się z czterech specjalistycznych modułów nakierowanych na podnoszenie kompetencji zarządczych i przywódczych kadr w zakresie zarządzania usługami społecznymi i instytucjami – zarówno administracji rządowej i samorządowej – realizującymi zadania obejmujące rozwój, wsparcie i bezpieczeństwo socjalne. Opracowany przez ekspertów Uczelni Korczaka program łączy wiedzę z obszarów prawa, polityki społecznej i zarządzania, z uwzględnieniem specyfiki sektora publicznego i uniwersalnymi umiejętnościami menedżerskimi, a dzięki udziałowi partnera zagranicznego włącza także doświadczenia innych państw w tym zakresie. Zakres studiów jest także związany z przygotowaniem jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej do realizacji działań zaplanowanych w „Strategii rozwoju usług społecznych, polityka publiczna do roku 2030 (z perspektywą do 2035 r.)” oraz planów projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w nadchodzącej perspektywie finansowej 2021-2027. 

Wśród prowadzących zajęcia znaleźli się prof. Julian Auleytner – pomysłodawca Programu 500+, prof. Mirosław Grewiński – Rektor Uczelni Korczaka i Przewodniczący Rady Rada Pomocy Społecznej,  dr Joanna Lizut – Prorektor Uczelni Korczaka i Przewodnicząca CKE ds. stopni specjalizacji pracowników socjalnych oraz praktycy Justyna Pawlak – była dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, Jakub Wygnański – działacz i współtwórca organizacji pozarządowych czy Paweł Rabiej –  były wiceprezydent m. st. Warszawy odpowiedzialny za obszar zdrowia.

W czasie trwania studiów realizowane są także bardzo ciekawe wizyty studyjne.

Rekrutacja trwa do 15 września 2023! Zajęcia rozpoczną się już w pod koniec września 2023. Studia zakończą się w maju 2024 roku.

Zapisy odbywają się wyłącznie elektronicznie poprzez wysłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego: https://forms.office.com/e/4d1VeFee6T