ZARZĄDZAMY CIĘCIE CEN

Wraz z nowym kierunkiem, nowa propozycja – 1000 zł za pierwszy semestr i o ponad 1000 zł mniej za drugi, co daje więcej niż 1000 zł oszczędności za rok. Macie już pomysły na co przeznaczycie zaoszczędzone fundusze? Może na jakąś naszą fajną podyplomówkę lub kurs z certyfikatem? 

Poniżej kilka słów o tym, czym jest ZARZĄDZANIE i jakie mamy specjalności.  

ZARZĄDZANIE W ORGANIZACJACH BIZNESOWYCH – sprawdź tutaj
ZARZĄDZANIE W ORGANIZACJACH PUBLICZNYCH – sprawdź tutaj

Skuteczność. Efektywność. Rozwój.  

To podstawowe potrzeby każdego, kto zajmuje się szeroko pojętym zarządzaniem. Jak nauczyć się dobrze zarządzać zespołem, często wielokulturowym w skomplikowanym otoczeniu społeczno – gospodarczym? U nas nauczysz się robić to skutecznie. Będziesz miał kontakt z praktykami. Dowiesz się, jakie są najlepsze techniki pracy współczesnego managera. Ruszamy z nowym kierunkiem na studiach I stopnia. Do wyboru dwie specjalności: Zarządzanie w organizacjach biznesowych i Zarządzanie w organizacjach publicznych.  

Zarządzanie jest jedną z zasadniczych potrzeb człowieka, przestrzeni jego życiowej aktywności, lokalnej i regionalnej społeczności oraz priorytetowym wyzwaniem dla państwa. Skomplikowana sytuacja międzynarodowa i coraz częściej – także wewnętrzne napięcia występujące w wielu krajach wymagają przygotowania wykwalifikowanej kadry specjalistów w zakresie zarządzania, którzy będą charakteryzować się właściwą postawą, wiedzą i praktycznymi umiejętnościami związanymi z umiejętnościami kierowania wielokulturowymi zespołami pracowników realizujących zadania w skomplikowanym otoczeniu społeczno-gospodarczym. 

Kierunek studiów „Zarządzanie” został przygotowany jako kierunek o profilu praktycznymProgram studiów oparty jest na komplementarnym połączeniu wiedzy z obszaru nauk o zarządzaniu i jakości, ekonomii i finansów oraz polityki i administracji publicznej – wyjaśnia prof. Mirosław Grewiński, Rektor Uczelni Korczaka. 

Studenci zdobędą szeroką wiedzę w zakresie: 

  • technik pracy menedżera pracującego w środowisku wielokulturowym 
  • umiejętności strategicznego i operacyjnego formułowania zamierzeń 
  • komunikowania w organizacji i współpracy z otoczeniem zadaniowym oraz szacowania i reagowania na ryzyko jako nierozerwalne następstwo podejmowania procesu przedsiębiorczego 
  • wartości realizacji własnej przedsiębiorczości, współzarządzania firmami rodzinnymi oraz rozwijania kariery specjalistów i menedżerów w strukturach zarządzania poprzez kształtowanie umiejętności innowacyjnego projektowania i sprawnego wdrażania modeli działania zespołowego 
  • potrzeby wrażliwości etyczno-społecznej, otwartości na racje drugiej strony, zaangażowania 

Jednym z kluczowych elementów misji naszej uczelni jest angażowanie się w sprawy ważne dla gospodarki i społeczeństwa oraz współpraca z otoczeniem gospodarczym. To wyczulenie na głos otoczenia zdecydowało o tym, że program studiów na kierunku „Zarządzanie” był przygotowywany we współpracy z praktykami i specjalistami zajmującymi się zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianym zarządzaniem – dodaje prof. Grewiński.  

Do zobaczenia,  
Twoje Miejsce. Uczelnia Korczaka