Drugi kierunek -50%! Studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe

Chcesz zabezpieczyć swoją przyszłość i zwiększyć możliwości zawodowe?
Studiuj drugi kierunek za połowę ceny, w oparciu o Indywidualną Organizację Studiów!

Dlaczego warto?

  • Przy niewielkim dodatkowym obciążeniu czasowym zyskasz dwa dyplomy ukończenia studiów
  • Będziesz studiować w oparciu o Indywidualną Organizację Studiów jedynie za 50% ceny wyjściowej
  • Kompleksowo przygotujesz się do zmian, które wymagają coraz większej elastyczności w zakresie wykonywanych zadań
  • Wykształcenie dwukierunkowe zabezpieczy Twoją przyszłość i zwiększy możliwości zawodowe
  • W oczach pracodawcy będziesz uchodzić za osobę zorientowaną na sukces, dobrze zorganizowaną i pracowitą

Co proponujemy?

Zarządzanie
Studiuj online już od 504 zł 252 zł miesięcznie!
Studia realizowane w wygodnej formie online pozwolą zdobyć kompetencje menadżerskie i wiedzę z zakresu marketingu, prawa czy finansów. Kierunek dla tych, którzy nie boją się podejmowania decyzji, chcą zarządzać zespołem i zajmować w przyszłości stanowiska w kadrze kierowniczej. Więcej o kierunku >>

Polityka społeczna
Studiuj online już od 449 zł 225 zł miesięcznie!
Interdyscyplinarne studia online łączące zagadnienia z zakresu ekonomii, psychologii, politologii i socjologii będą świetnym wyborem dla osób chcących związać swoją przyszłość z sektorem publicznym, organizacjami pozarządowymi czy biznesem. Masz w sobie cechy lidera, szerokie spojrzenie na świat, a jednocześnie jesteś wrażliwy na kwestie społeczne? To kierunek dla Ciebie! >>

Praca socjalna
Studiuj online już od 449 zł 225 zł miesięcznie!
Zyskaj wiedzę z różnorodnych form pomocy społecznej adresowanych do wszystkich zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Zdobądź prawo do wykonywania zawodu ważnego społecznie i dającego szansę zatrudnia w różnych rodzajach instytucji pomocy społecznej.
Studia licencjackie >>
Studia magisterskie >>

Pedagogika
Studiuj już od 504 zł 252 zł miesięcznie!
Oferujemy wiele specjalności z zakresu pedagogiki na wszystkich stopniach studiów, które pozwolą stać się nowoczesnym i doskonale wykształconym pedagogiem. Wśród proponowanych specjalności m.in. pedagogika szkolna z elementami logopedii, szkolna i opiekuńczo-wychowawcza, diagnoza i terapia pedagogiczna, pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią czy opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną.

Pedagogika specjalna
Studiuj już od 541 zł 271 zł miesięcznie!
Będzie doskonałym uzupełnieniem studiów pedagogicznych, dla wszystkich tych, którzy chcą poszerzyć możliwości zawodowe o pracę z osobami zmagającymi się z różnego rodzaju ograniczeniami. Studiujesz pedagogikę i rozważasz podjęcie studiów z pedagogiki specjalnej? Przedmioty ogólne zaliczysz w ramach kierunku pierwszego wyboru. Więcej o kierunku >>

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Studiuj już od 541 zł 271 zł miesięcznie!
Jeden z najchętniej wybieranych przez Was kierunków, w praktyczny sposób przygotowuje do pracy w charakterze nauczyciela – w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych czy placówkach specjalistycznych. Więcej o kierunku >>

Studia podyplomowe objęte promocją -50%

Edukacja włączająca 1284 zł 642 zł za semestr!
Neurologopedia 2820 zł 1410 zł za semestr!
Zarządzanie oświatą 1962 zł 963 zł za semestr!
Metodyka i metodologia pracy socjalnej 2033 zł 1017 zł za semestr!
Integracja sensoryczna 1965 zł 983 zł za semestr!
Diagnoza i terapia pedagogiczna 1498 zł 749 zł za semestr!
Przygotowanie pedagogiczne 1391 zł 696 zł za semestr!
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 1498 zł 749 zł za semestr!
Diagnoza, terapia, wsparcie i edukacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 1498 zł 749 zł za semestr!

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami!

Mailowo: biuroinformacji@uczelniakorczaka.pl
Telefonicznie: 885 806 134
Lub zapytaj o możliwość Indywidualnej Organizacji Studiów na drugim kierunku bezpośrednio w swoim dziekanacie.